Zárukou spolehlivosti a obětavého výkonu advokátní praxe
jsou rodinné vztahy, pevné a přátelské vazby s kvalitními
kooperujícími advokáty a s externími spolupracovníky.
Harmonickou pracovní atmosféru, poznají a oceňují klienti
i návštěvníci.

Mgr. Martin Balík

Absolvent Právnické fakulty UK v roce 1986. S kanceláří spolupracuje na obhajobách v trestních věcech, specializuje se i na právo obchodní, občanskoprávní, pracovněprávní a právo rodinné.