Advokátní kancelář JUDr. Zdeněk Jankovský vznikla k 1. 1. 1993. Patří mezi kanceláře vyhledávané pro profesně spolehlivé výkony a pro vstřícný osobní přístup ke každému klientovi.

Poskytujeme všestranné služby v oborech práva občanského, rodinného a trestního.

Kancelář zastupovala nejen významné osobnosti z oblasti kultury nebo členy právnické obce – soudce i advokáty v jejich soukromých přích, novináře, ale zastupovala i státní instituce a právnické osoby, velké firmy se soukromým kapitálem jako poškozené v trestních řízeních či v jejich soudních sporech. Kancelář obhajovala v trestních věcech řadu členů představenstev významných bankovních domů v trestních věcech souvisejících s bývalou Interbankou, a.s., Městskou bankou, a.s., s pádem IPB. V souvislosti s násilnou trestnou činností se ze známějších věcí podílela např. na obhajobě v tzv. „Orlické kauze“ či v poslední době v kauze úmrtí Lamberta Krejčíře.

Kancelář spolupracuje s advokátní kanceláří Martin Kwossek a Roland Müller z Karlstadtu ve Spolkové republice Německo a má přátelské vztahy i s řadou advokátů, členů České advokátní komory.