Zárukou spolehlivosti a obětavého výkonu advokátní praxe
jsou rodinné vztahy, pevné a přátelské vazby s kvalitními
kooperujícími advokáty a s externími spolupracovníky.
Harmonickou pracovní atmosféru, poznají a oceňují klienti
i návštěvníci.

JUDr. Zdeněk Jankovský

Vystudoval Právnickou fakultu University Karlovy v roce 1973 a praktické zkušenosti nabyl jako soudce občanskoprávního i trestního úseku. Absolvoval postgraduální studium na Právnické fakultě University Karlovy v oboru trestního práva. Po dvacetiletém působení ve státních orgánech zahájil soukromou praxi jako advokát dne 1.1.1993. Jeho specializací je zejména veškeré zastupování před soudy, zastupování poškozených v trestním řízení a obhajoby ve věcech majetkové, hospodářské trestné činnosti a trestné činnosti v dopravě. Na občanskoprávním úseku se věnuje především právu vlastnickému a řídí správu nemovitostí. Publikoval zejména v odborných časopisech na dopravně právní témata, spolupracoval s občanským sdružením Rosa - problematika domácího násilí. Podílel se na výchově devíti advokátních koncipientů, z nichž většina již působí jako samostatní advokáti nebo členové velkých korporátních advokátních kanceláří. Jazyk německý, ruský, částečně anglický.