Zárukou spolehlivosti a obětavého výkonu advokátní praxe
jsou rodinné vztahy, pevné a přátelské vazby s kvalitními
kooperujícími advokáty a s externími spolupracovníky.
Harmonickou pracovní atmosféru, poznají a oceňují klienti
i návštěvníci.

JUDr. Zdeněk Jankovský

V roce 1995 absolvoval Akademické gymnázium v Praze, v roce 2001 Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 2001 až 2008 byl advokátní koncipient zdejší advokátní kanceláře, advokátem je od roku 2008. Zaměřuje se na právo občanské, autorské, správní, trestní a na exekuce a výkon rozhodnutí. Publikuje v odborných periodicích (Právní rozhledy, Bulletin advokacie) na trestněprávní témata i na témata s veřejnoprávním přesahem. Jazyk anglický.