Zárukou spolehlivosti a obětavého výkonu advokátní praxe
jsou rodinné vztahy, pevné a přátelské vazby s kvalitními
kooperujícími advokáty a s externími spolupracovníky.
Harmonickou pracovní atmosféru, poznají a oceňují klienti
i návštěvníci.

Eva Němečková

Kontakt s klienty a chod kanceláře zajišťuje spolehlivá asistentka s odbornou praxí a s příjemným vystupováním.